حرکت سنسور - نوری

شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد سفارش
PL-N823-01 KEMET PYROELECTRIC SENSORS 15703